Žádost o svěření pozemků vrchu Mrázovka – nabídka MHMP -pozemky v k.ú. Smíchov č.parc. 2377, 2378, 2379,2381/1, 2382/2-8, 2388, 2389, 2390, 2391

20/09/2001

Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty
Žádost o svěření pozemků vrchu Mrázovka – nabídka MHMP -pozemky v k.ú. Smíchov č.parc. 2377, 2378, 2379,2381/1, 2382/2-8, 2388, 2389, 2390, 2391

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e
záměr svěření pozemků vrchu Mrázovka v k.ú. Smíchov č.parc. 2377,
2378, 2379, 2381/1, 2382/2-8, 2388, 2389, 2390, 2391 z důvodu zachová­
ní veřejné zeleně a vytvoření parkových úprav

II. u k l á d á
M. Jančíkovi, zást. starosty ve spolupráci s ved. OSM
zabezpečit veškeré administrativní kroky ke svěření pozemků vrchu
Mrázovka v k.ú. Smíchov – č.parc. 2377, 2378, 2379, 2381/1,
2382/2-8, 2388, 2389, 2390, 2391 z důvodu zachování veřejné zeleně a
vytvoření parkových úprav
Termín: 30/11/2001

Usnesení bylo schváleno 31 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě