Žádost o svěření pozemků vrchu Mrázovka – nabídka MHMP -pozemky v k.ú. Smíchov č.parc. 2377, 2378, 2379,2381/1, 2382/2-8, 2388, 2389, 2390, 2391 – důvodová zpráva

20/09/2001

MHMP nabídl pozemky do svěření MČ Praha 5 s možností vytvoření parkové
plochy jako park III. kategorie s finančním příspěvkem MHMP na údržbu
plochy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě