Žádost o svěření pozemku k.č. 954/1 – Z 11/4

7) Žádost o svěření pozemku k.č. 954/1 - Z 11/4
Z 11/7/96 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s c h v a l u j e podání žádosti o svěření pozemku k. č. 954/1 na Barrandově II. u k l á d á K. Čáslavské, zást. starosty předložit uvedenou žádost RZHMP. Termín: 29/01/1996 Usnesení bylo schváleno 36 hlasy.