Žádost o svěření pozemku č.parc. 2320 v k.ú. Smíchov – vrch Mrázovka – doplnění o pozemek – Technického a zkušebního ústavu stavebního s.p., Prosecká 76, Praha(současný vlastník)

24/01/2002

35.

Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty

Žádost o svěření pozemku č.parc. 2320 v k.ú. Smíchov – vrch Mrázovka –
doplnění o pozemek – Technického a zkušebního ústavu stavebního s.p.,
Prosecká 76, Praha(současný vlastník)

Pozemek je součástí pozemků na vrchu Mrázovka a MHMP zajišťuje převod
do vlastnictví hl.m.P.

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

záměr svěření pozemku č.parc. 2320, v k.ú. Smíchov, z důvodu zachování
veřejné zeleně a vytvoření celistvé parkové plochy jako park III.
kategorie s finančním příspěvkem MHMP na údržbu

II. u k l á d á

M. Jančíkovi, zást. starosty ve spolupráci s ved. OSM


zabezpečit veškeré administrativní kroky ke svěření pozemku
č.parc. 2320, v k.ú. Smíchov, (vrch Mrázovka)- veřejná zeleň – park

Termín:30/03/2002

Usnesení bylo schváleno 36 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě