Žádost o svěření níže uvedeného majetku do užívání škol při přechodu do právní subjektivity – důvodová zpráva

Odbor školství žádá o svěření budov a pozemků z majetku obce MHMP.
které užívá Fakultní základní škola V Remízku 919 a ostatní plochy
pobočky ZŠ Radlická – Na pláni 140/čp.6019 za účelem jeho předání
školám při přechodu do právní subjektivity.