Žádost o svěření níže uvedeného majetku do užívání škol při přechodu do právní subjektivity – důvodová zpráva

20/04/2000

Odbor školství žádá o svěření budov a pozemků z majetku obce MHMP.
které užívá Fakultní základní škola V Remízku 919 a ostatní plochy
pobočky ZŠ Radlická – Na pláni 140/čp.6019 za účelem jeho předání
školám při přechodu do právní subjektivity.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě