Žádost o svěření nemovitostí z majetku Obce hl.m. Prahy, užívaného školami v P5 za účelem předání nemovitostí do užívání škol při přechodu do právní subjektivity.

24/05/2001

4.
Předkladatel: M. Jančík , zást. starosty Žádost o svěření nemovitostí z majetku Obce hl.m. Prahy, užívaného školami v P5 za účelem předání nemovitostí do užívání škol při přechodu do právní subjektivity.
Na základě schůzky se zástupcem starosty a vedoucí odboru školství vznikl požadavek na provedení svěření budovy, pozemků pod budovami a přilehlém okolí, které školy užívají. Svěření je nutno k provedení přechodu škol do právních subjektivit.
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. ž á d á Zastupitelstvo hlavního města Prahy o svěření následujících nemovitostí: - objekt MŠ Peškova čp. 963, k.ú.Hlubočepy
- parc. č. 1935/97, 1935/98, 1935/11 , k.ú. Košíře - parc. č. 298/41, k.ú. Motol - parc. č. 4193/4, 4193/5, k.ú. Smíchov - parc. č. 1040/89, 1040/90, 1040/57, 1040/56, 1020/72, 1020/73, 1020/70, 1020/71,942/29, 942/30, 942/78, 942/79, 1798/51, 1798/52 vše v k.ú. Hlubočepy
II. u k l á d á M. Jančíkovi, zást. starosty předložit žádost o svěření objektu MŠ Peškova, pozemků pod budovami a přilehlého okolí, které v současné době školky a školy užívají. Termín: 15/07/2001
Usnesení bylo schváleno 39 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě