Žádost o souhlas s darováním id. 1/2 domu čp. 1068, Pavla Švandy 13, k.ú. Smíchov, jejíž částí je id. 1/8 nemovitosti, která byla prodána spoluvlastníku Jaromíru Bednářovi a na níž vázne věcné břemeno předkupního práva pro obec na dobu 10 let – Z 13/4

8) Žádost o souhlas s darováním id. 1/2 domu čp. 1068, Pavla Švandy 13, k.ú. Smíchov, jejíž částí je id. 1/8 nemovitosti, která byla prodána spoluvlastníku Jaromíru Bednářovi a na níž vázne věcné břemeno předkupního práva pro obec na dobu 10 let - Z 13/4
Z 13/8/96 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í se záměrem vlastníka části domu Jaromíra Bednáře darovat id. 1/2 domu čp. 1068 s id. 1/2 stav. pozemku č. parc. 132 a id. 1/2 zahrady č. parc. 133, vše v k.ú. Smíchov, synovi Ing. Richardu Bednářovi se zachováním věcného břemene předkupního práva pro obec na dobu 10 let k id. 1/8 nemovitosti II. u k l á d á RNDr. M. Škaloudovi, zástupci starosty oznámit žadateli usnesení OZ Prahy 5 Usnesení bylo schváleno 29 hlasy.