Žádost o souhlas s darováním domů čp. 305 a 316, k.ú. Radlice včetně příslušných pozemků, komunikací, chodníků, retenční nádrže a plynové kotelny – Z 13/3

11/06/1996

7) Žádost o souhlas s darováním domů čp. 305 a 316, k.ú. Radlice včetně příslušných pozemků, komunikací, chodníků, retenční nádrže a plynové kotelny - Z 13/3
Z 13/7/96 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í s přijetím darů a to domů čp. 305 až 316, (U Dívčích hradů - čp. 305-308, Nad Konvářkou čp. 309-316), k.ú. Radlice, včetně příslušných pozemků komunikací, chodníků, retenční nádrže a plynové kotelny o celkové výměře 17,620 m2 s tím, že objekty převezme do správy správní firma Centra II. u k l á d á RNDr. M. Škaloudovi, zástupci starosty vyrozumět Českou správu sociálního zabezpečení o usnesení OZ. Usnesení bylo schváleno 28 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě