Žádost o prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1728 o výměře 74 m2 Smíchov, – důvodová zpráva

22/06/2000

OZ P5 v roce 1997 odsouhlasilo prodej pozemků s právem stavby jejich
uživatelům, tj.  vlastníkům staveb, kterými jsou tyto pozemky
zastavěny. Prodej pozemků nebylo dosud možné z důvodu majetkoprávních
nesrovnalostí realizovat. Pozemek parc. č.  1728 je první, s  jehož
zápisem do KN vydal MHMP souhlas a KN již zápis na MČ P5  provedl.
Vzhledem k  tomu, že OSM eviduje žádost o prodej tohoto pozemku a
žadatel souhlasí s cenou dle cenové mapy, předkládám návrh prodeje k
projednání a to za cenu 2.350,-/m2.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě