Žádost o prodej pozemku parc. č. 81, k.ú. Hlubočepy, z vl. MČ Praha 5 za účelem užívání jako zahrady

24/05/2001

6. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost o prodej pozemku parc. č. 81, k.ú. Hlubočepy, z vl. MČ Praha 5 za účelem užívání jako zahrady
Žadatel pan Matěj Velek je dle kupní smlouvy ze dne 2. 5. 2000 vlastníkem sousedního pozemku parc. č. 80 a domu čp.39, v k.ú. Hlubočepy. Pozemek parc. č. 81, k.ú. Hlubočepy by pan Velek užíval jako zahrádku
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. s ch v a l u j e prodej pozemku parc. č. 81, k. ú. Hlubočepy o výměře 396m2, panu Matěji Velkovi, za cenu celkem 200.000,- Kč
II. u k l á d á M. Jančíkovi, zást. starosty ve spolupráci s ved. OSM zabezpečit veškeré kroky realizace kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 81, k. ú. Hlubočepy panu Matěji Velkovi Termín: 30/07/2001
Usnesení bylo schváleno 37 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě