Žádost o prodej pozemku parc. č.4515, k. ú. Smíchov

19/09/2002

69.

Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty

Žádost o prodej pozemku parc. č.4515, k. ú. Smíchov

Manželé Větvičkovi žádají o prodej výše uvedeného pozemku, na  který
mají uzavřenou smlouvu o budoucí kupní smlouvě, na  základě
usnesení zastupitelstva číslo Z 20/28/2001

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

prodej pozemku parc. č.  4515, k. ú. Smíchov, o  výměře 318 m2
manželům MUDr. Jaroslavovi a  MUDr. Daně Větvičkovým, bytem
V. Nejedlého 4, Praha 3, za cenu 200,-Kč/m2, tj.  celkem 63.600,-Kč

II. u k l á d á

M. Jančíkovi, zást. starosty


zabezpečit veškeré administrativní kroky realizace kupní smlouvy na
prodej pozemku parc. č.  4515, k. ú. Smíchov

Termín : 30/11/2002

Usnesení bylo schváleno 33 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě