Žádost o prodej id. 1/2 pozemku parc. č. 538 v k. ú. Hlubočepy o celkové výměře 836 m2 – zahrady přilehlé k domu čp. 260, který je ve vlastnictví žadatele

10.
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost o prodej id. 1/2 pozemku parc. č. 538 v k. ú. Hlubočepy o celkové výměře 836 m2 - zahrady přilehlé k domu čp. 260, který je ve vlastnictví žadatele
Pan Dr. František Kotula je vlastníkem id. 1/2 pozemku parc. č. 538 k. ú. Hlubočepy, MČ P5 vlastní také id. 1/2 tohoto pozemku. Jedná se o zahradu přilehlou k domu čp. 260 na pozemku parc. č. 537 v k. ú. Hlubočepy. Zároveň je vlastníkem dalších přilehlých nemovitostí. Z uvedeného důvodu žádá o prodej předmětného pozemku.
Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
I. s o u h l a s í s prodejem id. 1/2 pozemku parc. č. 538 k. ú. Hlubočepy za cenu 1.550,-Kč/m2 tj. celkem 647.900,-Kč.
II. u k l á d á M. Jančíkovi, zást. starosty zabezpečit veškeré administrativní kroky realizace kupní smlouvy na prodej id. 1/2 pozemku parc. č. 538 k. ú. Hlubočepy. Termín: 29/02/2000 Usnesení bylo schváleno 41 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5