Žádost o prodej id 1/12 domu čp. 1529, Na Václavce 26, k.ú. Smíchov, z vlastnictví obce – Z 28/33

23/06/1998

22) Žádost o prodej id 1/12 domu čp. 1529, Na Václavce 26, k.ú. Smíchov, z vlastnictví obce - Z 28/33
Z 28/19/98 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í s prodejem id 1/12 domu čp. 1529 s id. 1/12 stav. poz. č. parc. 2415 a id. 1/12 zahrady č.parc. 2416, vše v k.ú. Smíchov, RNDr. Karlu Šambergerovi, synovi rest. spoluvlastnice, za odhadní cenu dle nové vyhlášky tj. 302.498,-Kč za id. 1/12 II. u k l á d á dr. M. Škaloudovi, zást. starosty prodej realizovat. Termín: 26/08/98 Usnesení bylo schváleno 33 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě