Žádost o odpis pohledávky v částce 1 032 562,- Kč za společností Pronto Plus, a.s.

19/09/2002

63.

Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty

Žádost o odpis pohledávky v částce 1 032 562,- Kč za společností
Pronto Plus, a.s.

Žádost o odpis pohledávky za společností Pronto Plus, a.s.

Zastupitelstvo městské části Praha 5

s c h v a l u j e

odpis pohledávky v částce 1 032 562,- Kč za společností Pronto Plus,
a. s.

Usnesení bylo schváleno 24 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě