Žádost o odkoupení id. 1/4 domu čp. 904, Na Neklance 26, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce – Z 9/5

02/11/1995

10) Žádost o odkoupení id. 1/4 domu čp. 904, Na Neklance 26, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce - Z 9/5
Z 9/10/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e záměr prodat id. 1/4 domu čp. 904 s id. 1/4 stav. pozemku č. parc.1271, vše v k.ú. Smíchov firmě STOPRO za tržní cenu stanovenou soudním znalcem. Usnesení bylo schváleno 37 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě