Žádost o odkoupení id. 1/3 domu čp.93, V lesíčku 8, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce – Z 2/10

04/02/1999

17) Žádost o odkoupení id. 1/3 domu čp.93, V lesíčku 8, k.ú.

Smíchov z vlastnictví obce – Z 2/10

Z 2/17/99 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
I. s o u h l a s í
s prodejem id. 1/3 domu čp. 93, s id. 1/3 stavebního
pozemku č.parc. 190, vše v k.ú. Smíchov spoluvlastnici
ing. Pavle Michálkové za cenu 3,100.000,-Kč bez

věcného břemene předkupního práva pro obec
II. u k l á d á
M. Jančíkovi, zástupci starosty
prodej realizovat.
Termín: 31/03/1999

Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě