Žádost o odkoupení id. 1/3 domu čp. 2385, Pod Barvířkou 5, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce – Z 10/13

14/12/1995

10) Žádost o odkoupení id. 1/3 domu čp. 2385, Pod Barvířkou 5, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce - Z 10/13
Z 10/10/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í se záměrem prodeje id. 1/3 domu čp. 2385, Pod Barvířkou 5 s id. 1/3 pozemku č.parc. 1216, vše v k.ú. Smíchov paní Heleně Jílkové za odhadní cenu Kč 859.413,40 II. u k l á d á Dr. M. Škaloudovi, zást. starosty oznámit záměr MHMP a prodej realizovat Usnesení bylo schváleno 29 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě