Žádost o odkoupení id. 1/2 nemovitosti čp. 1136 Na Václavce 8, k.ú. Smíchov – Z 19/7

08/04/1997

23) Žádost o odkoupení id. 1/2 nemovitosti čp. 1136 Na Václavce 8, k.ú. Smíchov - Z 19/7
Z 19/23/97 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s c h v a l u j e v souladu s usnesením 7. OZ ze dne 14.9.1995-7/15/95 (koncepce nakládání s nemovitým majetkem) prodej id. 1/2 domu čp. 1136 s id. 1/2 stav. pozemku č.parc. 2131 a id. 1/2 zahrady č.parc. 2132, vše v k.ú. Smíchov, spoluvlastnici Jiřině Sedláčkové za odhadní cenu dle znaleckého posudku, t.j. 834.140,-Kč za id. 1/2 nemovitosti II. u k l á d á RNDr. M. Škaloudovi, zást. starosty prodej realizovat. Usnesení bylo schváleno 25 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě