Žádost o odkoupení id. 1/2 domu čp. 157, Janáčkovo nábř. 53, k.ú. Malá Strana z vlastnictví obce – Z 9/20

02/11/1995

27) Žádost o odkoupení id. 1/2 domu čp. 157, Janáčkovo nábř. 53, k.ú. Malá Strana z vlastnictví obce - Z 9/20
Z 9/27/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í s uzavřením dohody s firmou Allegemeine Grundstücks Verwertung o zrušení spoluvlastnictví k domu čp.157 s příslušenstvím v k.ú. Malá Strana a vzájemném vypořádání za cenu 8,45 mil. Kč za podmínky, že v objektu zůstane zachován od 2. nadzemního podlaží bytový charakter a podmínky, že případné vystěhování nájemníků bude firma řešit sama při plném respektování oprávněných potřeb nájemníků včetně finančního vyrovnání. II. u k l á d á Dr. M. Škaloudovi, zást. starosty 1. předložit záměr ZHMP 2. uzavřít dohodu se zapracováním uvedených podmínek formou věcného břemene. Usnesení bylo schváleno 29 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě