Žádost o  kompenzaci škod nájemcům v posledním podlaží pod provedenou nástavbou vzniklých zaviněním při budování družstevních bytů Stavebním bytovým družstvem občanů v Praze 4 v lokalitě Šmukýřka.

21/09/2000

23.
Předkladatel: O. Gál, radní Žádost o kompenzaci škod nájemcům v posledním podlaží pod provedenou nástavbou vzniklých zaviněním při budování družstevních bytů Stavebním bytovým družstvem občanů v Praze 4 v lokalitě Šmukýřka.
Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
s c h v a l u j e kompenzaci škod nájemcům v posledním podlaží pod provedenou nástavbou vzniklých zaviněním při budování družstevních bytů Stavebním bytovým družstvem občanů v Praze 4 v lokalitě Šmukýřka ve výši 114.180,-Kč s tím, že tato škoda bude neprodleně vymáhána u viníka, tj. u Stavebního bytového družstva.
Usnesení bylo schváleno 38 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě