Žádost o dataci Ústavu na ochranu zvířat Dolnoměcholupská 50, Praha 10 – Z 1322

11/06/1996

28) Žádost o dataci Ústavu na ochranu zvířat Dolnoměcholupská 50, Praha 10 - Z 1322
Z 13/26/96 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í s poskytnutím dotace ve výši 10.000,- Kč. Ústavu pro ochranu zvířat D. Matinové proti předloženým fakturám II. u k l á d á vedoucí EO realisovat usnesení OZ ve věci dotace Ústavu D. Matinové. Termín: 30.6.1996 Usnesení bylo schváleno 27 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě