Žádost na ZHMP o svěření objektu školy Na Bělidle 34 včetně pozemku č. parc. 309 a pozemků souvisejících, č.parc. 310 – Z 9/19

02/11/1995

25) Žádost na ZHMP o svěření objektu školy Na Bělidle 34 včetně pozemku č. parc. 309 a pozemků souvisejících, č.parc. 310 - Z 9/19
Z 9/25/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í s podáním žádosti na svěření ZŠ v ulici Na Bělidle II. u k l á d á Obvodní radě v Praze 5 předložit žádost k projednání ZHMP. Termín: 15/11/95 Usnesení bylo schváleno 33 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě