Žádost na ZHMP o svěření budov a s tím souvisejících pozemků ZŠ Záhorského 2 a ZŠ Záhorského 4 a sport. areálu při ZŠ Barrandov, V Remízku – Z 9/18

02/11/1995

24) Žádost na ZHMP o svěření budov a s tím souvisejících pozemků ZŠ Záhorského 2 a ZŠ Záhorského 4 a sport. areálu při ZŠ Barrandov, V Remízku - Z 9/18
Z 9/24/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í s vystavením žádosti na ZHMP za účelem svěření budov a s tím souvisejících pozemků ZŠ Záhorského 2, ZŠ Záhorského 4 a sportovního areálu při ZŠ Barrandov, V Remízku II. u k l á d á K. Čáslavské, zást. starosty předložit žádost k projednání ZHMP. Termín: 15/11/95 Usnesení bylo schváleno 31 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě