Žádost manželů Větvičkových o prodej pozemku parc. č. 4515, k. ú.Smíchov o výměře 318 m2

20/09/2001

Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty
Žádost manželů Větvičkových o prodej pozemku parc. č. 4515, k. ú.Smíchov o výměře 318 m2

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek parc. č.  4515,
k. ú. Smíchov o  výměře 318 m2 manželům Větvičkovým za částku
200,-Kč/m2 t.j. celkem 63.600,-Kč s tím, že podmínkou prodeje bude
uvedení komunikace Nad Buďánkami I, poničené stavební firmou Trefil
(dle zápisu ze dne 19.5.1999), do původního stavu na náklady manželů
Větvičkových

II. u k l á d á
M. Jančíkovi, zást. starosty
zabezpečit veškeré administrativní kroky realizace smlouvy o  smlouvě
budoucí kupní na pozemek parc. č.  4515, k. ú. Smíchov
Termín : 30/11/2001

Usnesení bylo schváleno 28 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Žádost manželů Větvičkových o prodej pozemku parc. č. 4515, k. ú. Smíchov o výměře 318 m2

20/09/2001

28.
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost manželů Větvičkových o prodej pozemku parc. č. 4515, k. ú. Smíchov o výměře 318 m2
Manželé Větvičkovi žádají o prodej pozemku parc. č. 4515, k. ú. Smíchov, který bezprostředně sousedí s jejich pozemkem parc. č. 4473/1
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. s c h v a l u j e uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek parc. č. 4515, k. ú. Smíchov o výměře 318 m2 manželům Větvičkovým za částku 200,-Kč/m2 t.j. celkem 63.600,-Kč s tím, že podmínkou prodeje bude uvedení komunikace Nad Buďánkami I, poničené stavební firmou Trefil (dle zápisu ze dne 19.5.1999), do původního stavu na náklady manželů Větvičkových
II. u k l á d á M. Jančíkovi, zást. starosty zabezpečit veškeré administrativní kroky realizace smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek parc. č. 4515, k. ú. Smíchov Termín : 30/11/2001
Usnesení bylo schváleno 28 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě