Žádost Comenia nájemce čp. 169, Bartramka o uhrazení nutných investičních nákladů ve výši 485 000 na reinstalaci expozice W. A. Mozarta a manželů Duškových – důvodová zpráva

Stávající expozice W. A. Mozarta a manželů Duškových byla instalována
v r. 1956. Na rekonstrukci expozice přispívá Společnost Praha –
evropské město kultury 2000. Tato společnost nemůže hradit pořízení
předmětů investiční povahy, které zůstanou v majetku vlastníka