Začíná projekt Modernizace zařízení a vybavení MŠ Peroutkova

Projekt s názvem „Modernizace zařízení a vybavení MŠ Peroutkova“ č. projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001097 realizuje městská část za spolufinancování Evropské unie.

Smyslem projektu je vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro inovaci výuky a rozvoje gramotnosti a kompetencí žáků školy v oblasti polytechnické výchovy v Mateřské škole Peroutkova. Cílem projektu je vytvořit 1 novou venkovní učebnu pro polytechnickou výuku včetně nezbytného vybavení a posílit tím kompetence žáků mateřské školy v oblasti polytechnické výchovy. Projekt je v souladu Místním akčním plánem rozvoje vzdělávání pro MČ Praha 5.

 

OP PPR