Vztah AB Barrandov a MČ Praha 5 – Z 9/21

6) Vztah AB Barrandov a MČ Praha 5 - Z 9/21
Z 9/6/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 n e p ř i j í m á nabídku účasti na semináři ve Vídni ve dnech 1. - 2.12.1995, kterou hodlá financovat pro OZ AB Barrandov. Usnesení bylo schváleno 27 hlasy.