Vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 5 za I. pololetí roku 2002

19/09/2002

7.

Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta

Vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 5 za I. pololetí
roku 2002

Zastupitelstvo městské části Praha 5

b e r e n a  v ě d o m í

výsledky hospodaření Městské části Praha 5 za I. pololetí roku 2002

Usnesení bylo schváleno 32 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě