Vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 5 za I. – III. čtvrtletí 1999

02/12/1999

3.
Předkladatel: RNDr. M. Škaloud , starosta Vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 5 za I. - III. čtvrtletí 1999
Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
I. b e r e n a v ě d o m í výsledky hospodaření Městské části Praha 5 za I. - III. čtvrtletí 1999
II. s c h v a l u j e zvýšení počtu pracovníků a limitu mzdových prostředků u Obvodního ústavu sociálních služeb a Obvodního úřadu takto:
Organizace: Počet pracovníků Limit MP
OÚSS - původní 52 5.905 tis.Kč - upravený 56 6.128 tis.Kč
Obvodní úřad - původní 307 55.000 tis.Kč - upravený 310 55.540 tis.Kč Usnesení bylo schváleno 37 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě