Vyúčtování výsledků hospodaření MČ P5 za I. čtvrtletí 1998 – Z 26/1

5) Vyúčtování výsledků hospodaření MČ P5 za I. čtvrtletí 1998 - Z 26/1
Z 26/5/98 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. b e r e n a v ě d o m í výsledky hospodaření MČ P5 za I. čtvrtletí 1998 II. s c h v a l u j e limity mzdových prostředků pro rok 1988: ZZ Barrandov 772.000,-Kč ZZ Smíchov 10.626.135,-Kč Usnesení bylo schváleno 28 hlasy.