Vyúčtování grantů MČ Praha 5 “Místo pro život a ekologické programy 2000”

22/02/2001

21.
Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Vyúčtování grantů MČ Praha 5 "Místo pro život a ekologické programy 2000"
Zastupitelstvo městské části Praha 5
b e r e n a v ě d o m í zprávu o vyúčtování přidělených grantů za r. 2000
Usnesení bylo schváleno 32 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě