Vyúčtování grantů MČ P5 Místo pro život a ekologické programy 2000

22/02/2001

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty
Vyúčtování grantů MČ Praha 5 “Místo pro život a ekologické
programy 2000″

Zastupitelstvo městské části Praha 5

b e r e n a  v ě d o m í
zprávu o vyúčtování přidělených grantů za r. 2000

Usnesení bylo schváleno 32 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě