Vyřazení nemovitosti Zborovská 8, č.p. 1188, se zastav. pozemkem parc.č. 242, k.ú. Smíchov, ze seznamu domů určených k privatizaci schválených na  6. zasedání RMČ č. 6/228/2001 dne 8.2.2001

18/04/2002

29.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Vyřazení nemovitosti Zborovská 8, č.p. 1188, se zastav. pozemkem
parc.č. 242, k.ú. Smíchov, ze seznamu domů určených k privatizaci
schválených na 6. zasedání RMČ č. 6/228/2001 dne 8.2.2001

Vyřazení domu ze seznamu domů určených k privatizaci

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

vyřazení domu Zborovská 8, č.p. 1188, se zastav. pozemkem parc.č.
242, k.ú. Smíchov, ze seznamu domů určených k privatizaci
schválených na  14. zasedání ZMČ, usn. č.  Z 14/19/2000

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – vyřazení nemovitosti Zborovská 8, č.p. 1188 se zastav.
pozemkem parc.č. 242, k.ú. Smíchov, ze seznamu domů určených
k privatizaci

Termín: 10/05/2002

Usnesení bylo schváleno 31 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě