Vyhodnocení grantu “pomoc postiženým seniorům” – Z 21/7

09/09/1997

13) Vyhodnocení grantu "pomoc postiženým seniorům" - Z 21/7
Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 Z 21/13/97 s o u h l a s í s udělením příspěvku ve výši Kč 30.000,- občanskému sdružení TAO - CESTA v rámci vyhodnocení soutěže o udělení grantu "Pomoc postiženým seniorům". Usnesení bylo schváleno 32 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě