Vyhlídkové kolo vykouzlí romantiku na Smíchovské náplavce

Pátá městská část chce ještě více otevřít nábřeží lidem. Koncepce rozvoje celého nábřeží – od Dětského ostrova až po Císařský ostrov – se skládá z několika kroků. Jedním z nich je umístění stabilních prvků, které se pro návštěvníky stanou určitou atrakcí. Nejen „pětkovou“, ale svým významem celopražskou, by se v příštích letech mělo stát vyhlídkové kolo na Hořejším nábřeží, které by se propojilo s bezplatným dětským hřištěm, které je nyní v lokalitě umístěné. Praha by se tak zařadila po bok těch evropských metropolí, kde se vyhlídková kola stala urbanistickou i turistickou součástí města.

Praha 5 chce otevřít nábřeží lidem a více jej zakomponovat do pražského života. „Celková koncepce rozvoje se v zásadě skládá ze tří pilířů. Prvním je architektonicko – urbanistická změna, určité nastavení vize pro dlouhodobý rozvoj. Nedávno jsme proto zadali zpracování objemové studie na náplavku, na níž později naváže urbanisticko – architektonická studie,“ přibližuje první krok starosta Prahy 5 Radek Klíma (TOP 09). Na to navazují i práce na revitalizaci Dětského ostrova či zadání vypracování projektové dokumentace na lávku v severní části Císařské louky. Druhým pilířem je podpora kulturních a sportovních aktivit na náplavkách, kterých zde, za podpory radnice, probíhá stále více.

Třetím pilířem je umístění stabilních prvků, které se stanou atrakcí, jež na náplavku přitáhnou lidi. Takovýmto výrazným prvkem by se do budoucna mělo stát vyhlídkové (Ferissovo) kolo, které je urbanistickou součástí evropských metropolí, jako je Vídeň, Londýn či v Paříži. Umístění kola v rámci pronájmu pozemku s dětským hřištěm a kavárnou na Smíchovské náplavce schválila 30. června Rada MČ Praha 5. Kolo by mělo první návštěvníky svézt během půldruhého roku od uzavření nájemní smlouvy, podle níž bude nájemce městské části za nájem pozemku hradit 56 500 Kč bez DPH měsíčně. „Vyhlídkové kolo jistě vyvolá diskuse, ale bez těch se žádná zásadní rozhodnutí neobejdou,“ říká starosta.

„Vyhlídkové kolo na Hořejším nábřeží je jednou z mála pražských možností, kde vůbec může být umístěné. Dopravně výborně dostupné, pár minut z metra, mimochodem u přívozu, s příjemným pěším přístupem po náplavce, a přitom mimo obytnou výstavbu, takže nebude rušit místní obyvatele. Zároveň nebude narušovat panorama Prahy. Navíc tato výrazně technická stavba skvěle zapadá do kdysi průmyslové lokality Smíchova a k blízkému železničnímu mostu,“ říká starosta Radek Klíma a dodává: „Praha tím získá jedinečnou příležitost a další významný turistický cíl, který se úspěšně zařadí vedle Pražského hradu a ZOO.“

Kolo nabídne vyhlídku z výšky šedesáti metrů. Součástí najatého pozemku je i dětské hřiště, které bude zachováno a provozováno v rámci bezplatného režimu. „Posezení u vody, kolo, dětské hřiště a občerstvení budou skvělou nabídkou pro všechny generace,“ dodává starosta.

Nájemce pozemku, který zde kolo nechá umístit, bude muset záměr projednat s kompetentními organizacemi, včetně památkářů. Záměr bude muset projít územním i stavebním povolením. Kolo bude stavbou dočasnou, stavební práce spojené s umístěním proto budou minimální. Díky tomu nedojde ani k redukci zeleně. Vyhlídkové kolo typu, které zde by zde mělo být umístěné, se běžně osazuje na březích řek a mořském pobřeží.

Dodavatelem kola bude společnost Dutch Wheels, která Fersisova kola realizovala např. v Londýně, Paříži či v Seatlu.