Vyhlášení grantů MČ Praha 5 v oblasti kultury na r. 200l a dvouletého grantu na r. 2001 – 2002

14/12/2000

7.
Předkladatel: PhDr. J. Kroupová, radní Vyhlášení grantů MČ Praha 5 v oblasti kultury na r. 200l a dvouletého grantu na r. 2001 - 2002
Kulturní komise na svém 10. zasedání dne 6.ll.2000 navrhla tematické zaměření grantů MČ Praha 5 v oblasti kultury pro r. 200l a dvouletého grantu pro r. 200l - 2002. Rada MČ vyslovila svým usnesením ze dne 28. 11. (č. 27/960/2000) s návrhem souhlas
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. s o u h l a s í s vyhlášením grantů v oblasti kultury podle předloženého návrhu
II. u k l á d á PhDr. J. Kroupové, radní zajistit zveřejnění vyhlášení grantů v oblasti kultury Termín: 15/01/2001
Usnesení bylo schváleno 40 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě