Vyhlášení grantového řízení ke zlepšení stavu ŽP hl. m. Prahy pro rok 2013

Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1957 ze dne 20. 11. 2012 schválila vyhlášení grantového řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2013.

Hlavní město Praha vyhlašuje grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2013 (s ukončením realizace v roce 2014).

Více informací naleznete v příloze.

Přílohy ke stažení