Vydávání občanských průkazů během voleb do EP pro občany Prahy 5 a Slivence

12/05/2014

Ve dnech konání voleb do Evropského parlamentu, tj. dne 23.5.2014 v době od 14.00 – 22.00 hod. a dne 24.5.2013 od 08.00 hod. – 14.00 hod. bude pro občany městské části Praha 5 a MČ Praha – Slivenec v dané době zajištěna služba a možnost zažádat si pro účel výkonu volebního práva o občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platností 1 měsíc (OP).

Je třeba doložit 2 ks fotografií o rozměru 35 mm x 45 mm, odpovídající současné podobě občana a zobrazující ho v předním čelném pohledu.

V případě nahlášení ztráty, poškození, zničení a odcizení OP je nutné uhradit také správní poplatek ve výši 100,- Kč. Ten se nehradí, jedná-li se o OP s prošlou lhůtou platnosti.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě