Volby do Senátu 2008

Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční  ve dnech 17. a 18. října 2008. V této souvislosti se na Vás obracíme se žádostí o pomoc při jejich organizačně-technickém zajištění. Ke zdárnému průběhu voleb ve volebním obvodě č. 21 (částečně ve volebním obvodě č. 27) je mimo jiné třeba vytvořit 81 okrskových volebních komisí na území Městské části Praha 5.
Pokud budete mít zájem pracovat v okrskových volebních komisích a víte, že Vás do OVK nebudou delegovat politické strany, politická hnutí a koalice, prosím, přihlaste se na odboru  občansko-správním Úřadu městské části Praha 5, Štefánikova 13-15, I. patro, č. dv. 119 u paní Lenky Jungmannové, tel. číslo 257 000 534 (e-mail: lenka.jungmannova@praha5.cz) nebo u paní Kláry Charvátové Janatové, tel. číslo 257 000 531 (e-mail: klara.charvatovajanatova@praha5.cz), č. dv. 120. Při osobním jednání je zapotřebí nezapomenout si sebou vzít občanský průkaz.
Členem okrskové volební komise (OVK) může být státní občan České republiky,
  • Který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let
  • U něhož nenastala překážka výkonu volebního práva podle ust. § 2 cit. zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, ve znění pozdějších předpisů *
  • Který není kandidátem pro volby do Parlamentu ČR

* překážkami výkonu volebního práva jsou zbavení způsobilosti k právním úkonům a zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu).

Za výkon funkce člena OVK při volbě do Senátu P ČR přísluší zvláštní odměna ve výši 800,-Kč. U předsedy OVK pak tato odměna činí 1.100,- Kč (viz ust. § 12 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 251/2006). V případě konání 2. kola voleb do Senátu, které by se uskutečnilo týden po kole prvním, se odměna zvyšuje o 200,-Kč. Rada městské části Praha 5 dne 24.6. 2008 schválila navíc poskytnutí finančního daru předsedům a členům OVK, kteří nejsou zaměstnanci Úřadu MČ Praha 5, ve výši 800,-Kč.
Předem Vám děkujeme za Váš zájem a těšíme se na spolupráci s Vámi.