Informace pro voliče, kteří změní trvalý pobyt po 14. dubnu 2019

Volič, který po 14. dubnu 2019 změní adresu místa trvalého pobytu na území jiné obce v ČR, bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeném obecním úřadem v místě předchozího trvalého pobytu §28 odst. 4 písm. e) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Aby mohl tento volič hlasovat, musí požádat obecní úřad v místě předchozího trvalého pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do EP a předložit potvrzení:

  • obecnímu úřadu v místě nového trvalého pobytu nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do EP, tedy do 22., května 2019 do 16.00hod. nebo
  • ve dnech voleb okrskové volební komisi v příslušné volební komisi v místě nového trvalého pobytu, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (novým občanským průkazem nebo občanským průkazem s odstřiženým rohem spolu s potvrzením o změně místa trvalého pobytu

Potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do EP nebude vydáno v případě, že volič požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do EP v jiném členském státě nebo mu již byl vydán voličský průkaz