Informace pro voliče, kteří změní trvalý pobyt po 14. dubnu 2019

Volič, který po 14. dubnu 2019 změní adresu místa trvalého pobytu na území jiné obce v ČR, bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeném obecním úřadem v místě předchozího trvalého pobytu §28 odst. 4 písm. e) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Aby mohl tento volič hlasovat, musí požádat obecní úřad v místě předchozího trvalého pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do EP a předložit potvrzení:

Potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do EP nebude vydáno v případě, že volič požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do EP v jiném členském státě nebo mu již byl vydán voličský průkaz

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě