Volby členů Finančního a Kontrolního výboru a jmenování pracovníků úřadu do funkce tajemnic výborů

23/11/2000

6.
Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Volby členů Finančního a Kontrolního výboru a jmenování pracovníků úřadu do funkce tajemnic výborů
Z důvodu platnosti zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze ke dni 12. 11. 2000
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. n e s c h v a l u j e výkon funkce uvolněného předsedy Finančního výboru ZMČ P5
II. s c h v a l u j e 1. výkon funkce uvolněného předsedy Kontrolního výboru ZMČ P5
2. 5 členný Finanční výbor ZMČ P5 3. 7 členný Kontrolní výbor ZMČ P5 Usnesení bylo schváleno v bodě I. a II.1. 35 hlasy a v bodě II. 2.,3. 38 hlasy.
III. v o l í 1. do funkce neuvolněného předsedy Finančního výboru ZMČ P5 Martina Stránského M. Stránský byl zvolen 24 hlasy.
2. do funkce uvolněného předsedy Kontrolního výboru ZMČ P5 Jiřího Metelce Jiří Metelec byl zvolen 31 hlasy.
3. členy Finančního výboru ZMČ P5 ve složení: Ing. Zdeněk Čížek - zvolen 31 hlasy František Brabec - zvolen 29 hlasy Mgr. Andrea Češková - zvolena 23 hlasy Matouš Klor - zvolen 23 hlasy
4. členy Kontrolního výboru ZMČ P5 ve složení: Vojtěch Zapletal - zvolen 28 hlasy Mgr. Andrea Češková - zvolena 29 hlasy Ing. Josef Cuhra - zvolen 31 hlasy Ing. Jiří Pražák - zvolen 30 hlasy Eva Kalhousová - zvolena 26 hlasy Matouš Klor - zvolen 25 hlasy
IV. j m e n u j e 1. do funkce tajemnice Finančního výboru ZMČ P5 pracovnici úřadu, ekonomického odboru Jaroslavu J e ř i c h o v o u 2. do funkce tajemnice Kontrolního výboru ZMČ P5 pracovnici úřadu, kontrolního odboru Marcelu Š o s t a r i č o v o u Usnesení bylo schváleno v bodě IV.1. a 2. 37 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě