Důležité informace pro zájemce o členství v okrskových volebních komisích

Obracíme se na širokou veřejnost, která má možnost zapojit se do práce v okrskových volebních komisích (dále jen „OVK“), kterých na území městské části Praha 5 je celkem 81. Ti, kteří se chtějí skutečně aktivně podílet na práci v OVK a splňují podmínky budoucího člena OVK tj. členem OVK může být státní občan České republiky:

je nutné podat přihlášku, která musí obsahovat – jméno, příjmení, datum narození, bydliště a telefonní kontakt žadatele. Čitelně vyplněnou přihlášku s označením „VOLBY“

předejte:

 

 

 

Pro informaci uvádíme, že členovi OVK přísluší za výkon funkce zvláštní odměna ve výši 1 300 Kč, předsedovi OVK ve výši 1 600 Kč.

 

 

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY NEZNAMENÁ AUTOMATICKÉ ZAŘAZENÍ DO KOMISÍ. NA ZÁKLADĚVOLEBNÍHO ZÁKONA MUSÍ BÝT ZOHLEDNĚNY DELEGÁTNÍ LISTINY VOLEBNÍCH STRAN.O ZAŘAZENÍ DO OVK BUDOU JMENOVANÍ ŽADATELÉ VČAS INFORMOVÁNI.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě