Volba zástupců MČ Praha 5 do Okresní školské rady – Z 2/13

04/02/1999

20) Volba zástupců MČ Praha 5 do Okresní školské rady – Z 2/13

Z 2/20/99 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
v o l í
členy OZ poslance
RNDr. Milana Macka, CSc.

PhDr. Ivanu Patovou

jako zástupce MČ Praha 5 do Okresní školské rady.
Usnesení bylo schváleno 35 hlasy.

A

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě