Volba starosty MČ P5

8. bod jednání

Předkladatel: Grušová Anna Mgr., zastupitelka MČ P5

Volba starosty MČ P5

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. Volí

1. JUDr. Milana Jančíka starostou Městské části Praha 5 Pro zvolení hlasovalo 28 členů ZMČ P5

Usnesení bylo schváleno: hlasy

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5