Volba prísedícího k OS pro P5 Mgr. Z. Kučery, zproštění funkce přísedící u OS pro P5 PhDr. H. Kašperové – důvodová zpráva

22/06/2000

Mgr.Zdeněk Kučera je justičním čekatelem, jestliže by byl zvolen
přísedícím u OS pro Prahu 5, došlo by ke zrychlení vyřizovaných
případů. Mgr.Z.Kučera by získal další odborné znalosti, které může
uplatnit v budoucím postavení soudce. Volbu doporučuje předseda OS pro
Prahu 5 pan JUDr.Tome Frankič.
PhDr.Helena Kašperová požádala o zproštění funkce přísedící u OS pro
Prahu 5, vykonává náročné zaměstnání.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě