Volba přísedícího k Obvodnímu soudu pro Prahu 5 pana Mgr.Zdeňka K u č e r y, nar. 11.5.1975, bytem Praha 5, Wassermannova 1040/34; zproštění funkce přísedící u OS pro Prahu 5 paní PhDr.Heleny K a š p e r o v é, nar. 14.3.1948, bytem Praha 5, Nad Palatou 5

2. Předkladatel: V. Zapletal, radní Volba přísedícího k Obvodnímu soudu pro Prahu 5 pana Mgr.Zdeňka K u č e r y, nar. 11.5.1975, bytem Praha 5, Wassermannova 1040/34; zproštění funkce přísedící u OS pro Prahu 5 paní PhDr.Heleny K a š p e r o v é, nar. 14.3.1948, bytem Praha 5, Nad Palatou 5
Mgr.Zdeněk Kučera je justičním čekatelem, jestliže by byl zvolen přísedícím u OS pro Prahu 5, došlo by ke zrychlení vyřizovaných případů. Mgr.Z.Kučera by získal další odborné znalosti, které může uplatnit v budoucím postavení soudce. Volbu doporučuje předseda OS pro Prahu 5 pan JUDr.Tome Frankič. PhDr.Helena Kašperová požádala o zproštění funkce přísedící u OS pro Prahu 5, vykonává náročné zaměstnání.
Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
I. v o l í pana Mgr.Zdeňka Kučeru, nar. 11.5.1975, bytem Praha 5, Wassermannova 1040/34, přísedícím u Obvodního soudu pro Prahu 5
II. s o u h l a s í se zproštěním funkce přísedící u Obvodního soudu pro Prahu 5 paní PhDr.Heleny Kašperové, nar. 14.3.1948, bytem Praha 5, Nad Palatou 5 ke dni 22.06.2000
Usnesení bylo schváleno 35 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5