Volba přísedícího k Městskému soudu v Praze pana Bohuslava Henzla, nar. 27.06.1928, bytem Praha 5, U Nikolajky 1264/12

4.
Předkladatel: V. Zapletal, radní Volba přísedícího k Městskému soudu v Praze pana Bohuslava Henzla, nar. 27.06.1928, bytem Praha 5, U Nikolajky 1264/12
Předseda Městského soudu v Praze požádal o opětovné zvolení pana Bohuslava Henzla do funkce přísedícího u Městského soudu v Praze. Ve funkci se pan B.Henzl osvědčil, při soudním jednání je aktivní, dostavuje se řádně a včas. Pan B.Henzl s výkonem funkce souhlasí.
Zastupitelstvo městské části Praha 5
v o l í pana Bohuslava Henzla, nar. 27.06.1928 do funkce přísedícího u Městského soudu v Praze
Pan Bohuslav Henzl byl zvolen 36 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5