Volba přísedících pro Obvodní soud pro P5 a Městský soud

v Praze – Z 2/2

Z 2/8/99
Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
v o l í
přísedící pro Obvodní soud pro Prahu 5:

mg. Ctiborová Kateřina zvolen/a 38 hlasy

Čáslavská Květoslava 35 hlasy
Maier Karel 33 hlasy
JUDr. Sádková Věra 39 hlasy
Šrůtová Jana 36 hlasy
Kaprálová Marie 38 hlasy
PhDr. Kašperová Helena 36 hlasy
Kopecký Petr 30 hlasy
Vyhnálek Jan 35 hlasy
přísedící pro Městský soud v Praze:

Glatzová Helena 34 hlasy
Mašínová Jiřina 38 hlasy
Olmerová Jindřiška 37 hlasy