Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 5,paní,pana Mgr.Radky Dlabalové, Václava Metelky, Jaroslava Faixe, Jany Markové, Hany Zdražilové, JUDr.Leopolda Schifauera, Václava Šantrůčka, Jitky Janoušové, Věry Zenkerové, Soňi Pražákové, Věry Miklášové, Evy Kodadové, Jiřiny Chlumské Mileny Pertlíkové, Milady Paulfrancové, Boleslava Altnera, Ing.arch.Zdeňka Blažka, Josefa Hiermana; zproštění funkce přísedící u Městského soudu paní Jany Novákové

18/04/2002

3.

Předkladatel: V.Zapletal, radní
Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 5,paní,pana
Mgr.Radky Dlabalové, Václava Metelky, Jaroslava Faixe, Jany
Markové, Hany Zdražilové, JUDr.Leopolda Schifauera, Václava
Šantrůčka, Jitky Janoušové, Věry Zenkerové, Soňi Pražákové,
Věry Miklášové, Evy Kodadové, Jiřiny Chlumské Mileny Pertlíkové,
Milady Paulfrancové, Boleslava Altnera, Ing.arch.Zdeňka Blažka,
Josefa Hiermana; zproštění funkce přísedící u Městského soudu
paní Jany Novákové

Pan JUDr.Tome Frankič požádal o opětovnou volbu přísedících, kteří se
ve funkci osvědčili, a kterým končí dne 21.04.2002 funkční období
/p.Mgr.R.Dlabalová – p.M.Paulfrancová/.
Předloženi jsou k volbě nově navržení kandidáti /p.B.Altner –
p.J.Hierman/.

Předkládá se ke schválení zproštění funkce přísedící u MS v Praze
p.J.Novákové.

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. v o l í
do funkce přísedících u Obvodního soudu pro Prahu 5, paní, pana
Mgr.Radku Dlabalovou, Václava Metelku, Jaroslava Faixe, Janu
Markovou, Hanu Zdražilovou, JUDr.Leopolda Schifauera, Václava
Šantrůčka, Jitku Janoušovou, Věru Zenkerovou, Soňu Pražákovou,
Věru Miklášovou, Evu Kodadovou, Jiřinu Chlumskou, Milenu Pertlíkovou,
Miladu Paulfrancovou, Boleslava Altnera, Ing.arch.Zdeňka Blažka,
Josefa Hiermana

II. s c h v a l u j e
zproštění paní Jany Novákové z funkce přísedící u Městského soudu v
Praze

Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.

RNDr.Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě